Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Lwowska 7

tel./fax 94 35 431 39

dyrektor@sp9.kolobrzeg.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdą środę od 10:00 do 11:00

sekretariat@sp9.kolobrzeg.pl