Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9

Dyrektor szkoły:
Wioletta Skowyra


Vice-dyrektor szkoły:
Łukasz Połuboczko


Nauczyciele:

Skowyra Wioletta - matematyka
Połuboczko Łukasz - j. polski, geografia
Arabas Agnieszka - wychowanie fizyczne
Bednarczyk Justyna - wychowanie przedszkolne
Barszczewska - Pawlicka Joanna - j. polski
Boroń Olga - wychowanie przedszkolne, logopedia
Bręgoszewska - Szyszko Adrianna - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, biblioteka
Bugajak Grażyna - biologia, fizyka
Dudek Justyna - edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Drążek Barbara - biblioteka, socjoterapia
Janek Agnieszka - psycholog
Konert Dorota - pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
Kot Karolina - j. angielski, j. polski
Kosel Wioletta - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Kropidłowski Andrzej - j. angielski
Kuczera Agnieszka - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda
Łukomska Paula - świetlica
Mikołajczak Dominik - wychowanie fizyczne, terapia pedagogiczna, świetlica
Nadziejko Mariola - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, biblioteka
Obuchowicz Agata - religia
Pawlicka Beata - matematyka, świetlica
Pisarska Magdalena - matematyka
Pylat Nadiya - muzyka, j. ukraiński
Proborszcz Anna - nauczyciel wspomagający
Pruczkowska Bożena - j. polski
Ristau Justyna - wychowanie przedszkolne, integracja sensoryczna
Sabara Beata - chemia
Suchorska Marzena - wychowanie przedszkolne
Szostak Dorota - świetlica
Skowrońska Katarzyna - j. niemiecki
Szukalska Lidia - nauczyciel wspomagający
Szyszko Jacek - informatyka, technika
Świtlicka Anita - wychowanie przedszkolne
Wełnicka Barbara - plastyka, etyka
Wieczorek Katarzyna - nauczyciel wspomagający
Złotnicka Iwona - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja


Administracja i obsługa:

Skowrońska Katarzyna - samodzielny referent do kadr i płac
Bonecka Teresa - sekretarz szkoły
Żybura Monika - główny księgowy
Pisarska Ewa - pomoc nauczyciela
Wojtasiewicz Anna - pomoc nauczyciela
Motała Katarzyna - pomoc nauczyciela
Buraczewska Grażyna - kierownik gospodarczy
Gasiński Ryszard - konserwator
Gasińska Marianna - obsługa
Mróz Barbara - obsługa
Witczak Janina - obsługa
Ptaszek Małgorzata - obsługa