Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9

Nauczyciele:

Połuboczko Łukasz - j. polski

Barszczewska-Pawlicka Joanna – j. polski
Pruczkowska Bożena – j. polski
Gzela Olga – j. angielski
Andrzej Kropidłowski – j. angielski
Skowrońska Katarzyna - j. niemiecki
Nadiya Pylat – muzyka, j. ukraiński

Partyńska Marzanna – matematyka
Pawlicka Beata – matematyka
Grażyna Bugajak – fizyka
Szyszko Jacek – informatyka, technika
Skowyra Wioletta – plastyka, informatyka
Płaczek Ewa – geografia,
Sabara Beata– biologia, chemia
Kuczera Agnieszka – przyroda, historia

Dudek Justyna – nauczanie zintegrowane
Złotnicka Iwona – nauczanie zintegrowane
Nadziejko Mariola – nauczanie zintegrowane

Bręgoszewska-Szyszko Adrianna - nauczyciel świetlicy

Kambaras-Nowak Justyna - nauczyciel wspomagający

Wioletta Kosel - nauczyciel wspomagający

Katarzyna Zapotoczna - nauczyciel wspomagający

Mikołajczak Dominik – wychowanie fizyczne

Mikucki Wiktor – wychowanie fizyczne
Szugalski Tomasz – religia

Agata Obuchowicz– religia, plastyka
Sośnicki Marek – religia greko-katolicka

Konert Dorota – pedagog
Szostak Dorota  – pedagog

Bura Ewa – wychowanie przedszkolne
Świtlicka Anita – wychowanie przedszkolne
Popławska Marzena – wychowanie przedszkolne

Wojtasiewicz Anna – pomoc nauczyciela

Tomczyk Beata – pomoc nauczyciela
Pisarska Ewa – pomoc nauczyciela

Administracja i obsługa:

Skowrońska Katarzyna - samodzielny referent do kadr i płac

Bonecka Teresa – sekretarz szkoły
Żybura Monika – główny księgowy
Buraczewska Grażyna – kierownik gospodarczy
Cwityński Jan– konserwator
Motała Katarzyna – obsługa
Mróz Barbara – obsługa
Witczak Janina – obsługa