Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu; ul. Lwowska 7

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie budynku szkoły w okresie ferii letnich tj. od 23.06.2018 - 24.08.2018r. Szczegółowych informacji udziela p. Grażyna Buraczewska oraz sekretariat szkoły w godz. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku nr telefonu 94 35 43 139.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zaklejonych kopertach z dopiskiem "KOLONIA" lub wysłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg.

Termin składania ofert upływa 28.02.2018r.