Organizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

- Dyrektor szkoły
- Wicedyrektor szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Administracja szkoły
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski