Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Lwowska 7

tel/fax    (094) 3543139

dyrektor@sp9.kolobrzeg.pl

sekretariat@sp9.kolobrzeg.pl

ksiegowosc@sp9.kolobrzeg.pl

kierownik@sp9.kolobrzeg.pl

informatyk@sp9.kolobrzeg.pl