Kołobrzeg 01.11.2019


Działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 30000 Euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Wymiana okien wraz z parapetami zewnętrznymi
w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej 7
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 15.11.2019 r. do godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 15.11.2019 r. godz. 14.15.

Kołobrzeg 13.08.2019r.

Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=1484

Ogłoszenie o zamówieniu

3.3 MBPobierzPodgląd pliku