Kołobrzeg 04.10.2016r.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  • wymiana kostki brukowej wraz z obrzeżami i podbudową (78m2 kostki brukowej chodnikowej gr. 60mm; 76mb – obrzeże)

Termin realizacji zamówienia – 30.10.2016r. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do dn. 12.10.2016r.

Kierownik gospodarczy Zespołu Szkół