Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kołobrzegu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg.