Za wprowadzanie i modyfikację informacji odpowiada

Jacek Szyszko

j.szyszko@sp9.kolobrzeg.pl