Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kołobrzegu jest jednostką prowadzoną przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Organem nadzorującym szkołę jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, oddział Koszalin.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Kartę Nauczyciela. Szkoła posiada status nadany przez Radę Miasta Kołobrzeg.