Kołobrzeg, 18.05.2023r.

 

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi przygotowania, gotowania i wydawania posiłków” dla Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9  w Kołobrzegu.  

 

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:                                  <wbr></wbr>                      

https://portal.smartpzp.pl/<wbr></wbr>umkolobrzeg/public/<wbr></wbr>postepowanie?postepowanie=<wbr></wbr>45031569

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg, 08.08.2022


Przedmiotem zamówienia jest "Świadczenie usługi przygotowania, gotowania i wydawania posiłków" dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu.

Link przekierowujący do portalu do postępowania:

 https://portal.<wbr></wbr>smartpzp.pl/umkolobrzeg/<wbr></wbr>public/postepowanie?<wbr></wbr>postepowanie=32012749

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg 21.07.2022

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi przygotowania, gotowania i wydania posiłków” dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu.

link do przetargu:

https://portal.smartpzp.pl/<wbr></wbr>umkolobrzeg/public/<wbr></wbr>postepowanie?postepowanie=<wbr></wbr>31359570

---------------------------------------------------------------------------------------------